Här är du:  Startsida » Enköping » Biblioteken & bokbussen » Skolbiblioteken
Start för innehåll

Skolbiblioteken Enköping

Skolbiblioteken och bibliotekarien är en pedagogisk resurs i skolan. Satsningar under de senaste åren har försett vissa av skolbiblioteken med IT-verktyg för hantering av bokbestånd, sökning och utlåning. (Book IT)

Tillsammans med lärare kan bibliotekarien bidra till att eleverna lär sig viktiga kunskaper i informationshantering:

- att ställa frågor
- söka och sovra information
- utveckla ett källkritiskt förhållningssätt
- utveckla problemlösningsförmåga
- producera egen kunskap

IT är ett verktyg i lärandeprocessen. Det är viktigt för eleverna att lära sig att använda sig av olika källor. I vissa fall är det bättre att gå till uppslagsverket och i andra fall bra att använda Internet och databaser.

Att låna - du behöver ett lånekort

Lånekortet gäller på alla bibliotek i kommunen.  För barn mellan 5 och 16 år krävs målsmans underskrift. För att kunna låna behöver du förutom lånekortet en kod på fyra siffror som du själv väljer.
Ansök om lånekort för barn och unga

Här hittar du våra skolbibliotek:

Bergvretenskolan
Kantarellgatan 1, Enköping
tel 0171- 62 67 12

Enöglaskolan
Örtagatan 3, Enköping
tel 0171-62 53 90 (expeditionen)

Fjärdhundraskolan
Skolvägen 7, Enköping
tel 0171-62 68 30 

Grillbyskolan
Storgatan 33, Grillby
tel 0171-47 03 77 

Hummelstaskolan
Svinnegarnsvägen 4, Enköping
tel 0171-44 66 40  (expeditionen)

Korsängsskolan
Korsängsgatan 10, Enköping
tel 0171-62 67 69 

Lillkyrkaskolan
Skolvägen 2, Enköping
tel 0171-62 68 00 (expeditionen)

Munksundsskolan
Löparegatan 12, Enköping
tel 0171-62 64 00 (expeditionen)

Rombergaskolan
Torgbacken, Enköping
tel 0171-62 67 40 (expeditionen) 

S:t Iliansskolan
Fjärdhundragatan 14, Enköping
tel 0171-62 71 08

Skolstaskolan
Björkebovägen 2, Grillby
tel 0171-47 41 50 (expeditionen)

Västerledsskolan
Västerleden 155, Enköping
tel 0171-62 58 16  

Westerlundska gymnasiet
Sandbrogatan 2, Enköping
tel 0171-62 53 19 

Örsundsbroskolan
Idrottsvägen 8, Örsundsbro
Tfn 0171-41 51 35 


 

Senast ändrad: 2013-12-02
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn