Här är du:  Startsida » Uppsala » Kontakta oss » Skolbiblioteksservice
Start för innehåll

Skolbiblioteksservice i Uppsala

I Uppsala kommun regleras skolbiblioteksservice via avtal mellan skolan och biblioteket.

Grundskolor

Kommunala grundskolor

Den kommunala grundskolan och kulturverksamheten har gjort en central överenskommelse om skolbiblioteksservice som gäller under vår- och höstterminen 2014.

Fristående grundskolor

Fristående grundskolor måste sluta separata avtal om skolan vill besöka kommunens bibliotek. Klassbesök på valfritt bibliotek, samt lärarkort till pedagogerna ingår som basservice.

Klassbesök bokas i förväg för att säkerställa kvalitet på service, arbetsmiljö och brandsäkerhet. Skolan ersätter förkomna böcker som har lånats av skolans lärare på lärarkort enligt bibliotekets ordinarie taxor. Betald faktura återbetalas ej även om bok/böcker återfinns.

Bibliotek med skolbiblioteksservice

Alla folkbibliotek utom Almungebiblioteket och Vängebiblioteket omfattas av skolbiblioteksserviceavtal. Biblioteken i Almunge och Vänge har egen verksamhet för skolan.

Med följande bibliotek kan skolan teckna avtal:

Fristående gymnasieskolor

Stadsbiblioteket ordnar visningar och informationssökning för gymnasiefriskoleklasser. Detta sker mot kostnad.

Eleverna får information om hur de kan använda biblioteket för sitt skolarbete. Läraren har möjlighet att i förväg tillsammans med bibliotekarien bestämma fokus för biblioteksvisningen.

Lärare och skolklasser vid kommunala gymnasieskolor hänvisas till gymnasieskolarnas egna bibliotek.

Mer information:

För att boka visning kontakta:

Tilläggsservice

Alla skolor i Uppsala kommun, kommunala och fristående, kan beställa ytterligare tjänster i form av till exempel bokprat eller lektioner i informationssökning.

Skaffa lånekort via skolan

Barn måste alltid ha målsmans godkännande för att få ha lånekort. Detta eftersom målsman alltid är ytterst ansvarig för barnens lån.

Lärare kan inför ett biblioteksbesök skriva ut en ansökningsblankett, som skickas med eleven hem för godkännande. Ifyllda blanketter lämnas av läraren till biblioteket i god tid innan besöket, så att biblioteket kan koppla lånekort till barnets personuppgifter.      

Alternativt kan föräldrarna skriva in sina barn direkt på Bibli.se - fyll i formulär för att skaffa lånekort. Biblioteket kan på så vis koppla ett kort till barnet  i samband med klassbeöket.

 

Mer information

Vill du veta mer om skolbiblioteksservice från folkbiblioteken är du välkommen att kontakta
Karin Hjelm.

Telefon: 018-727 17 12
E-post: karin.hjelm@uppsala.se

 

Redaktör: Karin Hjelm

Senast ändrad: 2014-03-05
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn