Här är du:  Startsida » Enköping » Talböcker
Start för innehåll

Talböcker

Talböcker är till för dig som är synskadad, har ett läshinder eller något annat handikapp som hindrar dig från att läsa tryckt skrift.

Välkommen att låna talböcker

Kontaktperson: Kerstin Jakobsson

Telefon: 0171-62 55 93 

Vad är en talbok?

Talböcker är böcker som är inlästa på kassett eller cd-romskivor,  DAISY. DAISY-skivor kräver en speciell spelare som går att låna på biblioteket för korttidslån eller låna från Syncentralen mot en depositionsavgift.

Med en DAISY-spelare är det enkelt att bläddra mellan olika kapitel i boken. Du kan även sätta bokmärken.

Vem kan låna talböcker?

En ny upphovsrättslag började gälla 1 juli 2005. §17 i den nya upphovsrättslagen innebär en förbättring för personer med läshinder. Alla de som genom läshinder eller annat funktionshinder har svårt att ta till sig innehållet i en tryckt bok får låna talböcker. De nya rutinerna innebär att alla som lånar talböcker måste informeras om villkoren för att låna talböcker samt vara inlagda som talbokslåntagare på sitt bibliotekskort. Fråga personalen på ditt bibliotek så hjälper vi till med detta.

 

Egen nedladdning från Legimus

Det är möjligt att själv ladda ner talböcker från Legimus, MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) digitala bibliotek hemifrån. Du behöver en e-postadress och Java installerat på din dator. Du behöver också registrera dig som låntagare på biblioteket. Kontakta ditt bibliotek för registrering. Om du inte har en dator hemma får du talböcker hemskickade per post.

 

Hemsändning av talböcker

Om du inte har möjlighet att besöka biblioteket kan du få hemsändning av talböcker enligt önskemål. Kontakta talboksansvarig på telefon 0171-62 55 93

 

Senast ändrad: 2013-05-03
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn