Här är du:  Startsida » Uppsala » Boken kommer » Arbetsplatsutlåning
Start för innehåll

Arbetsplatsutlåning

Biblioteket erbjuder biblioteksservice på arbetsplatsen. Ett sätt att öka de anställdas trivsel?

Arbetsplatsutlåningen vid Uppsala stadsbibliotek erbjuder biblioteksservice till självkostnadspris. Böcker, ljudböcker och tidskrifter placeras på arbetsplatsen och byts ut regelbundet. Urvalet av böcker anpassas efter de anställdas önskemål.

Bokombud utses för att sköta kontakten mellan de anställda och biblioteket, som också ger bokombuden information och stöd. Verksamheten anpassas efter arbetsplatsens önskemål.

Mer information

Stadsbiblioteket, arbetsplatsutlåningen

Telefon: 018-727 17 40
Telefontid måndag-fredag: 9.00-12.00, 13.00-16.00

E-post: bokbuss@uppsala.se        

Kontaktperson: Maria Kungsman

 

 

Redaktör: Malin Pennlöv

Senast ändrad: 2014-01-09
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn