Här är du:  Startsida » Uppsala » Biblioteken & biblioteksbussen » Bälinge » Barnbiblioteket » För skolan
Start för innehåll

Bälingebiblioteket för skolan

Välkommen att besöka Bälingebiblioteket med skolan!

Skolbiblioteksservice

I Uppsala kommun regleras skolbiblioteksservice via avtal mellan skolan och biblioteket.

Bälingebiblioteket för skolan

Boka tid

Alla klassbesök är schemalagda. För önskemål om tillfälliga ändringar, ring 018-727 48 73.

Lånekort

Vid klassbesök lånar eleverna med sina egna lånekort. För att få ett eget lånekort krävs målsmans godkännande.

Elever som saknar lånekort kan skaffa lånekort i samband med ett klassbesök. Läraren skriver i förväg ut ansökningsblankett, som lämnas till föräldrar för godkännande. Läraren tar med ifylld blankett och klasslista till klassbesöket.

Om elever lånar på lärarkort ansvarar läraren för lånen. Det är inte tillåtet att låna böcker på klasskompisars lånekort.

 

Låneregler

Lånetiden är normalt 4 veckor.

Lärarkort

Alla lärare kan erhålla ett lärarkort för lån som ska användas i klassrummet. Böcker för eget bruk lånas på privat lånekort.

Internet

På biblioteket kan eleverna använda internet.Redaktör: Erica Markne

Senast ändrad: 2014-03-19
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn