Här är du:  Startsida » Håbo » Låna & beställa
Start för innehåll

Låna & beställa

Bibliotekskort + pinkod = sant

Du behöver ett bibliotekskort för att kunna använda bibliotekets tjänster. För att få ett sådant måste du visa fotolegitimation. Barn kan få ett kort om de fyllt sex år, men ska upp till 18 år har målsmans underskrift på inskrivningsblanketten.

För att kunna låna behöver du en fyrsiffrig pinkod (som du själv väljer) tillsammans med bibliotekskort eller personnummer. Saknar du pinkod, kontakta personalen.

Att låna bibliotekets medier är gratis.

 

Ansvar och sekretess

  • Observera att bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Du är ansvarig för allt material som lånas på detta.
  • Målsman ansvarar för barns lån.
  • Se till att obehöriga inte får del av kortets pinkod.
  • Kom ihåg att snarast meddela biblioteket om du ändrar namn, adress/e-postadress eller telefonnummer.
  • Sekretess gäller för enskilda personers bibliotekslån, reservationer och andra slags beställningar. Alla uppgifter om lån raderas vid återlämning eller när eventuella övertidsavgifter betalats.
Senast ändrad: 2014-03-19
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn