Här är du:  Startsida » Knivsta » Låna & beställa » Avgifter
Start för innehåll

Avgifter

Biblioteket tar ut övertidsavgifter för böcker som lämnas för sent. För barn och ungdomar upp till 18 år betalas ingen övertids- eller påminnelseavgift.

Övertidsavgiften påförs automatiskt på lånekortet.

En viss tid efter lånetidens utgång skickar biblioteket en påminnelse. Om inte böckerna återlämnas trots två påminnelser skickas en räkning.

Om din lånade bok är beställd av någon annan skickas ett brev till dig vid lånetidens utgång med uppmaningen att återlämna lånet.

Om en låntagare, trots upprepade påminnelser, inte återlämnar bibliotekets böcker eller inte betalar övertidsavgifter, stängs personen från lån. Spärren tas bort när lånen lämnats tillbaka eller när övertidsavgiften betalats. Förkomna böcker måste ersättas.

 

Övertidsavgifter
Lån med normal lånetid        3 kr per bok och vecka
Filmer för vuxna                       3 kr per dag

 

Högsta avgift per återlämningsdatum
(påminnelseavgift tillkommer)
en bok, cd etc                           30 kr
flera böcker, cd etc                  70 kr

Påminnelseavgift                     5 kr per påminnelse (gäller vuxen låntagare och vuxenbok)

 

Priser på borttappat eller skadat material
Vuxenböcker                              250 kr
Cd-böcker                                  250 kr
Enstaka CD av en CD-bok     250 kr
Barnfilmer                                  300 kr
Vuxenfilmer                                500 kr
Mp3                                              200 kr
Barn o ungdomsböcker          170 kr
Pekböcker                                  100 kr
Vuxenbok placerad på barnavd                        170 kr
Barn/ungdomsbok placerad på vuxenavd      250 kr
Manga                                         85 kr
Serieböcker                               100 kr
Pocketböcker                             60 kr
Länder i fickformat                    60 kr
CD-skivor musik                       200 kr
CD-rom, språkkurser               Individuell prissättning
Tidskrifter                                   50 kr

 

 

Senast ändrad: 2013-11-05
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn