Här är du:  Startsida » Uppsala » Biblioteken & biblioteksbussen » Stadsbiblioteket » Tillgänglighet
Start för innehåll

Tillgänglighet

Barn- och ungdomsavdelningen

Fritt från: 

 • Heltäckande textilmattor
 • Djur
 • Rökning

 

Hjälpmedel:

 • Hiss:  1,10 x 2,10 m vid handikappingången; 1,10 x 1,50 m inne i huset
 • RWC:  1,40 x 2,30 m; nyckel lånas av bibliotekarien; vid receptionen finns toalett som är ca 2,0 x 2,20 m H
 • Rullstolsburna: rampen vid huvudentrén är brant och lång. Handikappingång med porttelefon finns vid Stadsarkivets entré mot S:t Olofsgatan
 • Hörselskadade:  hörslinga finns monterad i informationsdisken på barn- och ungdomsavdelningen. Texttelefon finns i informationen på vuxenavdelningen
 • Synskadade:  förstoringsglas finns att låna

 

Vuxenavdelningen

Fritt från: 

 • Heltäckande textilmattor
 • Djur
 • Rökning

 

Hjälpmedel:

 • Hiss:  1,10 x 2,10 m vid ingången från S:t Olofsgatan; 1,10 x 1,50 m inne i huset
 • RWC:  2,0 x 2,20 m H; nyckel lånas i receptionen.
 • Rullstolsburna:  rampen vid huvudentrén är brant och lång. Handikappingång vid Stadsarkivets entré mot S:t Olofsgatan. Vid ingången finns en porttelefon. Griptång finns att låna för att kunna nå filmer på de övre hyllorna. Fråga i receptionen.
 • Hörselskadade:  hörslingor finns i Kerstin Ekman-salen, receptionen, informationen, Uppsala- och Upplandssamlingen och på barn- och ungdomsavdelningen. Texttelefon finns att låna i informationen.
 • Synskadade:  förstoringsapparat för läsning finns i Tysta läsesalen vid Ehlins plats (utställningsytan). Förstoringsglas finns att låna i receptionen, informationen och i magasinet.

 

Uppsala- och Upplandssamlingen

Fritt från: 

 • Heltäckande textilmattor
 • Djur
 • Rökning

 

Hjälpmedel:

 • Hiss:  1,10 x 2,10 m vid handikappingången.
 • RWC:  ca 2,0 x 2,20 m H; nyckel lånas i receptionen.
 • Rullstolsburna:  rampen vid huvudentrén är brant och lång. Handikappingång med porttelefon finns vid Stadsarkivets entré från S:t Olofsgatan. Ont om manövreringsutrymme för större rullstolsmodeller. Sluttande golv in till avdelningen.
 • Hörselskadade:  hörslinga finns i Uppsala- och Upplandssamlingens informationsdisk. Texttelefon kan lånas i informationen.

 

Kerstin Ekmansalen

Fritt från: 

 • Heltäckande textilmattor
 • Djur
 • Rökning

 

Hjälpmedel:

 • Hiss:  1,10 x 2,10 m vid ingången från S:t Olofsgatan; 1,10 x 1,50 m inne i huset.
 • RWC:  ca 2,0 x 2,20 m H; nyckel lånas i receptionen.
 • Rullstolsburna:  rampen vid huvudentrén är brant och lång. Handikappingång med porttelefon vid Stadsarkivets entré mot S:t Olofsgatan.
 • Hörselskadade:  hörslingan fungerar bra men det finns mycket bakgrundsstörningar. Texttelefon finns i informationen.

 

 

 

Senast ändrad: 2013-11-05
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn