Här är du:  Kända profiler
Start för innehåll

Kända profiler

CS Library-RSS

Olof Rudbeck den äldre

Olof Rudbeck den äldre var ett universalgeni, som levde och verkade i Uppsala under 1600-talet. Han är också en av de mest betydelsefulla personerna i Uppsala universitets historia. En spännande person som har lämnat många spår efter sig.
Olof Rudbeck. Porträtt: Martin Mijtens.

Uppländsk flora och fauna

Detalj av blomsterplansch i Olof Rudbeck den yngres Iter Lapponicum. Tema för årets Arkivens dag är Flora och Fauna. Vi har letat efter böcker i ämnet. De som vi har hittat för oss tillbaka i historien.
CS Library-RSS

Våra senaste tips

Senast ändrad: 2013-11-05
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn