Här är du:  Startsida » Uppsala » Kontakta oss » Visningar
Start för innehåll

Visningar

Biblioteken i Uppsala ordnar visningar för särskilda grupper.

Förskoleklasser och BVC-grupper

Biblioteken erbjuder visningar och besök för förskoleklasser. Kontakta respektive biblioteks Barn- och ungdomsavdelning för mer information.

Välj bibliotek:

Skolklasser grundskolan

I Uppsala kommun regleras skolbiblioteksservice via avtal mellan skolan och biblioteket.

Mer information:

Fristående gymnasieskolor

Stadsbiblioteket ordnar visningar och informationssökning för gymnasiefriskoleklasser. Detta sker mot kostnad.

Kontaktperson:

Mer information:

SFI

Biblioteken erbjuder visningar för SFI-klasser. Eleverna får information om hur de kan använda biblioteket i sina studier i svenska.

Under besöket får eleverna information om lättlästa böcker, språkkurser, ordböcker och möjligheten att använda dator.

Eleverna får också information om möjligheten att låna och läsa böcker och tidningar på modersmål.

Kontaktpersoner:

 

Senast ändrad: 2014-03-04
Sökfilter
Sökparametrar
Banner bBibli barn